Kategória: Nemzeti Tehetség Program


A Nemzeti Tehetség Program összegzése

2022-06-15

Nemzeti Tehetség Program

A Nemzeti Tehetség Program összegzése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a tehetségesítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására. Iskolánk a pályázaton indult és a sikeres elbírálást követően 2 070 000 Ft támogatásban részesült. A megítélt összeget intézményünk teljes egészében robotok beszerzésére fordítja, melyek  felhasználásával egy komplex tehetséggondozó programot kívánunk megvalósítani, 2022 februártól 2022 júniusig tartóan.

A pályázatért felelős tanár Nachtmann Renáta.

Intézményünkben az idei tanévben elsősorban alsó és felső tagozatos tehetséggondozó szakkör keretében ismerkedhettek meg a diákjaink az új pályázaton elnyert eszközökkel, és a velük való munka nyújtotta új technikai lehetőségekkel. A tanév második felén átívelő szakköri foglalkozások során megépítettük robotjainkat,
melyek segítségével, az iskolánkban tanuló gyermekek, akik fogékonyak a természettudományos kompetenciák, az algoritmizáló és problémamagoldó képesség,
valamint a kommunikációs és együttműködő képesség fejlesztésére, lehetőséget kaptak ezek megvalósítására.
A résztvevő diákok problémamegoldó képességét, algoritmikus gondolkodását, és digitális írástudását fejlesztettük a beszerzett eszközök segítségével megvalósuló program keretében. A gyermekek a foglalkozásokon, a valós életből vett problémák megoldásának modellezésére épülő feladatok mentén végezték a robotok programozását csoportmunkában. Célul tűztük ki, hogy a tehetségígéreteink tehetségekké váljanak azáltal, hogy fejlődést biztosítunk nekik digitális kompetenciájukban, problémamagoldó és algoritmizáló képességeikben, valamint matematikai – logikai és természetismereti tehetségterületeken. Lehetőséget nyitottunk átlag feletti erősségeik, speciális képességei kibontakoztatására. Közvetett hatásként a programban résztvevő gyermekek szóbeli kifejezőkészsége fejlődött
azáltal, hogy a program során megvalósított projekteket bemutatták a családi napunkon. A közös munka folyamán párban, illetve csoportban dolgoztak a tanulók, ezért fejlődött a kommunikációs- és vitakészségük, megtanultak érvelni, valamint az együttműködő készségüket fejlesztettük.

Pályázatunk kapcsán diákjaink részt vettek a kerületi informatika versenyen, ahol eddig nem tapasztalt sikert arattak minden korosztályban, programozás kategóriában. A pályázatunk tapasztalatairól a tanévzáró értekezleten kaphattak tájékoztatót kollégáink is.
Mint szakmai vezető köszönöm az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, hogy ilyen páratlan lehetőséghez jutott iskolánk. A jövőben is folytatjuk a tehetséggondozó munkánkat.

[ngg src=”galleries” ids=”491″ display=”basic_thumbnail”]

Megérkeztek a pályázaton elnyert összegből vásárolt robotok.

2022-04-20

Nemzeti Tehetség Program

Megérkeztek a pályázaton elnyert összegből vásárolt robotok. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva


Megérkeztek a Miniszterelnökség a Nemzeti Tehetség Program keretében 2.070.000 forint értékben elnyert támogatásból vásárolt robotjaink, melyeket az Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft. biztpsított számunkra, ezek felhasználásával elindulhat az a komplex tehetséggondozó program amit 2022 júniusig fogunk megvalósítani.
 
[ngg src=”galleries” ids=”490″ display=”basic_thumbnail”]